Tuliturvallisuus

Posted on by

Flamman yksi tärkeimmistä arvoista, on alusta asti ollut tuliturvallisuus. Vuosien yhteistyö paloviranomaisten kanssa on luonut syvän luottamussuhteen Flammalaisista esiintyjinä.

Tuliesitykset toteutetaan aina tuliturvallisuus edellä, jolloin esitykset ovat mahdollisimman turvallisia yleisölle, ympäristölle ja esiintyjille. Kaikilla esiintyvillä Flammalaisilla on vähintään vuoden kokemus tulivälineden käsittelystä ja jokaisella esiintyjällä on myös voimassa oleva tulityökortti. Tuliturvallisuuttaa takaamassa on jokaisessa esityksessä paikalla myös erikseen nimetty ammattitaitoinen tuliturva.

Jokainen Flamman jäsen on perehtynyt alkusammutukseen ja Flamman tuliturvallisuussuunnitelmaan, näin esiintyjillä on vahva ymmärrys tuliturvallisuudesta. Flamman jäsenet noudattavat yhteisesti sovittuja toimintamalleja ja toteuttavat esitykset noudattaen Flamman tuliturvallisuussuunnitelmaa. Esityksiä voidaan toteuttaa vaativissakin paikoissa, kuten sisätiloissa, terasseilla tai lavoilla. Tuliesiintyjämme toimivat ammattimaisesti ja hallitsevat tulityön ja sammutuksen.

Säännöt

Tulen kanssa toimitaan turvallisuus edellä: huomioiden tarkkaan yleisö ja ympäristö. Esityksissä noudatetaan vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn lakia (358/2015). Lisäksi toimitaan paloviranomaisten, muitten viranomaisten ja kiinteistön haltijan ohjeiden mukaan. Vaaratilanteet pyritään ehkäisemään esiintymisen ja esiintymisalueen huolellisella valmistelulla ja ennakoinnilla.

Alue ja rajaus

Esiintymisalueen koko tulee olla vähintään 7 metriä pitkä ja 10 metriä leveä. Mitä useampi esiintyjä lavalla on, sitä suurempi alue esiintyjille tarvitaan. Esim. yli 5 esiintyjää tarvitsee jo 10 x 15 metrin alueen. Esiintymisalue rajataan niin että yleisöön jää vähintään 3-5m turvaväli. Rajauksen sisäpuolelle sijoitetaan myös sammutus-, sytytys- ja välineiden valmisteulualue. Alueen ei kannata sijaita rakennusten ja kasvustojen välittömässä läheisyydessä. Etenkin ovet ja ilmaottoaukot tulee ottaa huomioon. Sisätiloissa ja rakennusten läheisyydessä tehdään usein automaattisen paloilmoittimen irtikytkentä.

Varautuminen

Vaaratilanteiden varalta mukana on riittävästi alkusammutuskalustoa, kuten jauhesammuttimia 24kg, märkiä pyyhkeitä ja palopeitteitä. Lisäksi mukana pitää olla pelastuslaitoksen vaatima tuliturvallisuushenkilö. Jokaisessa tuliesityksessä toimii erikseen nimetty Flamman tuliturva, joka turvaa esityksen ja hän on tärkeä osa esitystä.

Ilmoitus

Tulishowsta tekee tuliesiintyjä ilmoituksen tuliesitysestä pelastuslaitokselle vähintään 14 vuorokautta ennen esitystä. Ilmoitusta varten tarvitaan tilaajalta kiinteistön omistajan/haltijan tai maanomistajan allekirjoitettu lupa tuliesitykseen. Ilmoituksessa ilmoitetaan myös tapahtuman vastuuhenkilöt, esiintyjät, tuliturva, tarkka tapahtuman paikka, aika ja luonne sekä arvioitu yleisömäärä ja yhteyshenkilöt. Ilmoitukseen liitetään myös Flamman tuliturvallisuussuunnitelma, johon sisällytetään yleisötapahtuman pelastussuunnitelma tuliesityksen osalta. Tuliesitys tilaus tulee tehdä viimeistään 14 vuorokautta, että lakisääteinen ilmoitus ehditään tehdä pelastuslaitokselle, määritellyn 14 vrk ennen esitystä.

Tapahtuman järjestäjä voi lisäksi joutua tekemään tapahtumasta yleisötapahtuman pelastussuunnitelman.

Sää varoitukset ja olosuhteet

Metsäpalo- tai ruohikkopalovaroituksen ollessa voimassa, ei kaikilla alueilla voi tuliesitystä järjestää, esiintymisalue ja sen ympäristö täytyy vähintäänkin kastella useamman tunnin ajan. Esitys voidaan joutua perumaan, mikäli sääolosuhteet ovat kovin epäotolliset: kova puuskittainen tuuli yli 14m/s tai rankka vesisade yli 7,6mm/h tai paleltumisvaaran vuoksi, jolloin pakkasen purevuus* alle -25C.

Palotarkastus

Harvoin, mutta joskus pelastuslaitos voi tulla tekemään esiintymisalueelle palotarkastuksen ja varsinkin sisätiloissa tämä on yleensä käytäntö. Lisäksi pelastuslaitos voi laskuttaa tästä palvelusta tilaajaa. Hinnat vaihtelevat pelastuslaitoksittain, hinta esimerkiksi 55€.

Katso lisää tuliturvallisuudesta täältä -> https://tulishow.fi/tuli/turvallisuus/